ve yine kahpelik

Ekim 19, 2020

evvelden şimdiye dik duranların,
şeref ve haysiyetini peşkeş çekmeyenlerin,
yolu düz, aklı berrak, namusu ak, merhameti bol, adaleti kesin,
nice gönlüne sevdalar kuşanmışların azığı; pespayelerce atılan iftiralar,
türlü türlü düzenbazlıklar ve pek tabi namussuzluklar…

bir ağıt gibi değil bir aşk ile tutulmuşların yoluna;
taş koyan hadsizler…
unutmayın ki güneşe kara çalınmaz…

iftira ve kahpelik damarınızda ki kan!
biz iyi biliriz sizler gibi yezidleri…
renkleri ile tutuşmuşların,
sevdasına kara çalmaya cüret eden hayasızlar…
unutmayın!

sakın haa…
ettiklerinizi unutmayın!

aydınlığı karanlıkla boğamazsınız.
adalete itibar eden, keskinliğine hürmet eden bizler;
devletli her erke yumuşak başlıyızdır,
dost bilir de düşman pek iyi belliye,
hürmetimizden ve pek tabi sevgimizden…
ve fakat uysal koyun değiliz…
düşman pek bilir de dost iyi belliye.

adalet edecekse tecelli,
hesap vermekten korkar da değiliz.
biliniz…

biliniz ve unutmayınız!

onurlu davaların vakur orduları vardır.
adı, sanı ve şanı belli asilleri vardır.
kalem, hiç bir zaman düşmez ki yere;
baş tacı eden nice dost, bakın yine çıktı bugüne…

sakın haa…
ettiklerinizi unutmayın!

iftira ve kahpeliklerinizin bini bir,
ya namusu olmayanın peydahının adı nedir?
pek tabi iblis…
kusuldunuz bu dünyaya,
babası belli olmayan kanınızla…

sakın haa…
ettiklerinizi unutmayınız!

sadece onurlu davaların, onurlu tarihi olur.
kahpelik edenler er ya da geç bulunur.
hesap, kitap elbette mahşerde…
bize burada yola devam, yola revan…

bilinsin ki hakikat ve şahit olsun ki gelecek,
bizler, baş dediğimize başımızı hiç edenleriz…

adalet denince besmele çeken…
iftiraya la havle diyen…
zulme ise sabır çekenleriz…

kendine Genç Fenerbahçeli diyebilen şerefli neferler,
sakın haa…
olmaz bizim feryadımız…

geçmişte, şimdi ve gelecekte…
Reis’imize yapılanlar nasihatimizdir.
ve pek tabi yüreğimize küpe...
haklı davamızın nişanıdır başa gelenler.
bizileri doğrunun izinde, hakikate eriştiren yorgunluğumuzdur,
kederli gece…

kolay mı olacak sanmıştık!
asla…

Ferhat!
demek…
güçlüğü yenmek demekti.
unutma!

ve yine tarih, o dik duranları yazacak!

19.10.2020 | PAZARTESİ
GENÇ FENERBAHÇELİLER